تبلیغات
پروژه کده مکانیک

چکیده پایان نامه: 

این پایان نامه در چهار فصل تنظیم و تدوین شده که در فصل اول با مباحث اولیه ی احتراق در موتورهای دیزل آشنا می شویم. در فصل دوم سعی بر این است که به بررسی فرآیند احتراق و آلایندگی با توجه به پارامترهای موثر بر جریان توأم با اسپری و احتراق در موتور دیزل پاشش مستقیم  بپردازیم. همه پدیده های موثر در عملکرد موتور، از قبیل پاشش، تبخیر، شکست و برخورد قطرات به دیواره، انتقال حرارت به دیواره، احتراق و ... در نظر گرفته شده اند. پروسه احتراق به صورت سینتیک شیمیایی بوده و آثار آشفتگی بر اختلاط سوخت و هوا و نرخ واکنش شیمیایی ملحوظ شده است. همچنین در این فصل به شبیه سازی و بررسی ترمودینامیکی احتراق داخلی در موتورهای دیزلی پرداخته ایم.

 در فصل سوم نیز به بررسی پارامترهای موثر در یک موتور دیزل با سوخت بیودیزل از نظر فنی و اقتصادی می پردازیم.

در فصل چهارم نیز نتایج حاصل از بررسی و تحلیل پارامترهای مختلف در موتورهای دیزلی را ذکر کرده ایم.

آنچه در این پایان نامه خواهید دید:

فصل اول،آشنایی با کلیات تحقیق                    

1-1- مقدمه                    

1-2- تفاوت موتور دیزل و موتورهای بنزینی                                                                           

1-3- اصول ترمودینامیکی موتورهای احتراق داخلی ( بنزینی و دیزلی)                     

1-3-1- چرخه‌های ترمودینامیکی ایده‌ال                                       

1-3-2-چرخه‌های ترمودینامیکی واقعی                                                                              

1-4- برتری‌های موتور دیزل به موتور بنزینی                                                                        

1-5- تزریق سوخت دیزلی و انواع سیستم سوخت رسانی موتورهای دیزلی     

1-5-1- سوخت دیزلی                                                      

1-5-2- تزریق سوخت دیزلی                                                                                         

1-5-3- اتاقهای احتراق موتور دیزل                                                                                   

1-5-3-1- موتور دیزل با اتاق احتراق باز                                                                            

1-5-3-2- موتور دیزل با اتاق احتراق تقسیم شده      

فصل دوم، بررسی و شبیه سازی عملکرد موتورهای دیزل پاشش مستقیم تحت بار و تاثیر آن بر شکل گیری آلاینده ها در موتورهای دیزلی                                                      

2-1- شبیه سازی عددی عملکرد موتور دیزل پاشش­مستقیم در بارهای کامل و جزئی 

2-1-1- الگوریتم محاسباتی                                                                                            

2-1-2- مدلسازی پاشش، شکست، تبخیر و برخورد قطرات                   

2-1-3- مدلسازی احتراق                                  

2-1-4-  تولید شبکه، شرایط مرزی و اندازه قدم محاسباتی                                           

2-1-5- عوامل عملکردی موتور در حالت بار کامل                                             

2-1-6- شبیه سازی در حالت بار کامل                                                                              

2-1-7- بررسی اثر افزودن شرط قدم زمانی                                                                          

2-1-8- بررسی آثار میزان بار ورودی

2-2- تاثیر انواع پیکربندی پاشش سوخت بر احتراق و شکل گیری آلاینده ها در موتور دیزل سنگین  

2-2-3- تبخیر سوخت                                                                                                 

2-2-4- احتراق                                                        

2-2-5- تشكیل اکسیدهای نیتروژن (NOx)                                                                        

2-2-6- تشکیل دوده                                                                              

2-2-7- صحه کذاری                                                             

2-2-8- مشخصات موتور مورد بررسی                                                                                

2-2-9- راهبرد پاشش سوخت                                                                                         

فصل سوم، تحلیل  پارامترهای موثر در یك موتور دیزل با سوخت بیودیزل  

3-1- مقدمه   

3-2- بررسی تجربی متغیرهای عملکردی یك موتور دیزل با سوخت بیودیزل     

3-2-1- مواد و روش ها                                                    

3-2-2- مواد                                                       

3-2-2-1- موتور تحت آزمایش                      

3-2-2-2- تجهیزات آزمایش                                                                                          

3-2-2-3- سوخت                

3-2-3- روش و مراحل آزمایش                                                                                       

3-2-4- تأثیر سوخت بیودیزل بر فشار بیشینه استوانه      

3-2-5- تاثیر سوخت بیودیزل بر فشار استوانه  

3-2-6- تاثیر سوخت بیودیزل بر دمای دود خروجی 

3-2-7- تأثیر سوخت بیودیزل بر آهنگ مصرف سوخت   

3-2-8- تأثیر سوخت بیودیزل بر مصرف ویژة سوخت ترمزی  

3-2-9- تأثیر سوخت بیودیزل بر آهنگ وزنی مصرف هوا     

3-2-10- تاثیر بیودیزل بر رقت مخلوط (نسبت هوا به سوخت)     

فصل چهارم، نتیجه گیری   

1-4- نتیجه گیری        

منابع و ماخذ   

قیمت: 12500

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نظرات()   
   

چکیده:

محرکهای هیدرولیکی دارای توان بالا وزن پائین و فضای نصب کم هستند. این محرک ها کنترل سریع و دقیق نیروها و انرزی های زیاد را آسان می کنند. این مزایا دلیلی بر کاربرد گسترده محرکهای هیدرولیکی در صنعت می باشد. یکی از کاربردهای سیستمهای هیدرولیک در مکانیک، وسایل نقلیه و هواپیماها می باشد. مایعات تقریباً تراکم ناپذیر هستند. این ویژگی سبب شده است که از مایعات به عنوان وسیله مناسبی برای تبدیل و انتقال کار استفاده شود. بنابراین می توان از آنها برای طراحی ماشینهایی که در عین سادگی، با نیروی محرک خیلی کم بتواند نیروی مقاوم فوق­العاده زیادی را جابجا نماید، استفاده نمود. به این ویژگی و همچنین دانش مطالعه این ویژگی هیدرولیک گفته می شود. در این پایان نامه قصد داریم با طراحی سیستم هیدرولیک پرس هیدرولیکی آشنا شویم. در فصل اول به کلیاتی درباره سیستم های هیدرولیک می پردازیم. و در فصل بعدی با چگونگی طراحی و محاسبات مربوط به طراحی سیستم های هیدرولیکی می پردازیم. فصل آخر نیز شامل  نتیجه گیری در مورد  کل پایان نامه و طراحی سیستم های هیدرولیکی در پرس هیدرولیکی می باشد.

آنچه در این پایان نامه خواهید دید:

فصل اول: آشنایی با سیستم های هیدرولیک

1- مقدمه

2- کاربرد سیستم های هیدرولیک

3- اجزای تشکیل دهنده سیستم های هیدرولیکی

فصل دوم: طراحی سیستم پرس هیدرولیکی1- مقدمه

2- پارامترهای موثر بر طراحی پرس هیدرولیکی

3- اجزاء اصلی سیستم هیدرولیك پرس

4-  نحوه انتخاب سیلندرهای هیدرولیك

5- نحوه انتخاب پمپهای هیدرولیك
6- شیرهای هیدرولیك

7- تعیین میزان افت فشار در لوله و نوع جریان

8- تعیین سایز لوله در سیستمهای هیدرولیك

فصل سوم: نتیجه گیری
منابع و ماخذ
قیمت : 12500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نظرات()   
   

چکیده: 

محاسبه تنش ماکزیمم در قطعه جامد سه بعدی که توسط دو پیچ به دیوار متصل شده و تحت بار یکنواخت فشاری در انتهایی از سازه قرار دارد که در دورترین فاصله از دیوار واقع شده است.

المان مدل: Solid-10node 92

خصوصیات مواد: E=200GPa

اعمال بار سطحی: 1000N/Gm2

این پروژه حاوی موارد زیر میباشد.

1. خروجی داده ها به صورت گرافیکی

2. انیمیشن جابه جایی و تنش وون میسز 

قیمت: 12500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نظرات()   
   

قالب مرکب (خم ، برش ، کشش) در نرم افزار کتیا مدل سازی شده است که تمامی قطعات همراه با مونتاژ و نقشه اجرایی آن در پروژه گنجانده شده است.

این پروژه حاوی موارد زیر میباشد:

1. Part 

2. Drawing 

3. Render

4. PDF نقشه اجرایی

قیمت: 8500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.نظرات()   
   
دوشنبه 30 فروردین 1395  07:13 ب.ظ

چکیده:

امروزه قطعات لاستیكی به دلیل برخورداری از ویژگی های خاص فیزیكی و شیمیایی از جمله خصوصیات لاستیكی و كشسانی، مقاومت در محیط‌ها و عوامل شیمیایی و جوی مختلف مقاوم ویژه‌ای را در صنایع گوناگون احراز نموده‌اند و این ویژگی‌ها و خصوصیات توسط افزودن مواد مناسب به میزان صحیح به لاستیك خام (كه نوع آن نیز می‌بایست انتخاب گردد) و سپس فرآیند صحیح تولید تحت شرایط كنترل شده حاصل می‌گردند.

هم اكنون پس از تایر اتومبیل كه یكی از پر سابقه‌‌‌‌‌ترین محصول لاستیكی در سطح جهان می‌باشد، دیگر قطعات و پروفیل‌های لاستیكی نیز مصارف منحصر به فردی را در كلیه صنایع به خود اختصاص داده‌اند.

به دلیل حساسیت كاربردقطعات لاستیكی در ماشین آلات صنعتی، بررسی‌ها و تحقیقات بسیار جامعی در جهت بهبود خصوصیات و طراحی صحیح آنها صورت پذیرفته و پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای نیز در این زمینه از سوی طراحان و آمیزه كاران مشاهده شده است. بدین ترتیب است كه امروزه كلیه روشها در طراحی قطعات لاستیكی با در نظر گرفتن شرایط كاربرد و كاركرد آنها به انجام رسیده تا در نهایت قطعات بالاترین كیفیت كاربردی و بیشترین عمر مصرفی را دارا باشند.

همگام با پیشرفت صنایع در كشورهای جهان و افزایش نیاز به قطعات لاستیكی ـ مهندسی ( طرحی شده با رعایت اصول فنی) در كشورمان ایران این نیاز مشهور بوده و از آنجایی كه مواد اولیه یكسانی از لحاظ كیفیت و قیمت در تولید قطعات لاستیكی مورد استفاده قرار می‌گیرد، طراحی صحیح آمیزه‌های لاستیكی و انتخاب فرآیند مناسب تولید می‌توان گام موثری در جهت صرفه‌جویی و خود كفایی كشور باشد.

آنچه در این پروژه خواهید دید:

فصل اول

 • تعریف، ویژگی‌ها و مشخصات فنی محصول
 • بررسی بازار و قیمت فروش

فصل دوم،مطلعات فنی

 • فراینده منتخب تولید محصول:
 • تشریح جامع فرآیند منتخب
 • برسی ایستگاهها و شیوه‌های كنترل كیفیت
 • تعیین ظرفیت، برنامه تولید و شرایط عملكرد واحد
 • برآورد میزان مصرف مواد اولیه
 • دستگاهها و تجهیزات خط تولید
 • تجهیزات و تاسیسات عمومی
 • محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز
 • محاسبه سطح زیر بنا و مساحت مورد نیاز
 • زمان بندی اجرای پروژه

فصل سوم، محاسبات مالی و اقتصادی

قیمت: 8500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نظرات()   
   

جیگ فرز(مخصوص شیارزنی) در نرم افزار کتیا مدل سازی شده است که تمامی قطعات همراه با مونتاژ و نقشه اجرایی آن در پروژه گنجانده شده است.

این پروژه حاوی موارد زیر میباشد:

1. Part 

2. Drawing 

3. Render

4. PDF نقشه اجرایی 

قیمت: 10500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نظرات()   
   

چکیده:

به طور متوسط حدود دو سوم از انرژی سوخت مصرفی اتومبیل ها و وسایل نقلیه سنگین به صورت گرما به هدر می رود. این در حالی است که مواد نیم رسانایی هستند که می توانند انرژی گرمایی را به انرژی الکتریکی تبدیل کنند یا به اصطلاح مواد ترموالکتریک این قابلیت را دارند که گرمای تلف شده در اتومبیل ها را به دام انداخته و مجددا به چرخه مصرف وارد کنند و در نتیجه مصرف سوخت خودروها را به میزان قابل توجهی کاهش دهند، اما راندمان پایین مواد ترموالکتریک موجود و همچنین هزینه های بسیار بالایی که برای استفاده از آنها باید اختصاص داده شود ازجمله محدودیت هایی هستند که کاربرد این گروه از مواد در خودروها و وسایل نقلیه را با مشکل مواجه ساخته اند.

تبدیل مستقیم انرژی گرمایی به الکتریسیته موضوع جدیدی نیست بلکه از سال ۱۸۲۱ محققان به روش هایی برای انجام این کار دست یافته بودند، اما از آنجا که مواد نیم رسانایی که قابلیت تبدیل گرما به انرژی الکتریکی دارند از کارایی مطلوب و مناسبی برخوردار نبوده اند، بنابراین استفاده و کاربرد این مواد تنها به مواردی نظیر کاوش در اعماق فضا محدود بوده است.

پیشرفت های اخیر به دست آمده در حوزه نانوفناوری، جان تازه ای به این روش قدیمی بخشیده است و از این رو بسیاری از خودرو سازان بزرگ جهان نظیر جنرال موتورز (GMC) و  بی.ام.و (BMW) در تلاش هستند تا با استفاده از این روش علاوه بر افزایش بازده سوخت مصرفی خودروها بتوانند در آینده­ای نه­چندان دور مولدهای ترموالکتریکی را جایگزین سیستم های مولد برق متناوب و حتی شاید موتورهای احتراق داخلی خودروهای امروزی سازند و به این ترتیب به نظر می رسد که با آغاز چنین تصمیمی از سوی شرکت های بزرگ و مطرح خودروسازی در سطح دنیا می توان آینده خوبی را برای این گروه از مواد پیش بینی کرد که موجب گسترش کاربرد آنها در زمینه های مختلف خواهد شد.

ما در این پایان نامه قصد داریم به شرح این فن آوری با توجه به یافته ها و پیشرفت های جدید در این زمینه بپردازیم. در فصل اول به آشنایی با مفاهیم اولیه همچنین تاریخچه و علم موجود در مورد این فن آوری پرداخته ایم. در فصل دوم به چگونگی طراحی و پیاده سازی سیستم مبدل ترموالکتریک در قسمت اگزوز خودرو برای تبدیل حرارت این قسمت به برق با توجه به آزمایشات شرکت های خودروسازی بزرگ در سطح دنیا اشاره کردیم.

در این فصل ابتدا به هدف و فرضیه های مورد نظر در آزمایش پرداخته ایم. سپس با در نظر گرفتن فرضیه ها و هدف آزمایش، سیستم ترموالکتریک تبدیل حرارت اگزوز به برق را با توجه به محاسبات عددی طراحی کردیم و نتایج حاصل از این آزمایش را بصورت جدول و نمودارهای گرافیکی نشان داده ایم. در فصل آخر نیز به نتایج حاصله این تکنولوژی در حوزه اقتصادی، بازیابی حرارت اتلاف شده به برق و کاهش مقدار گاز CO2 و مسئله پاکیزگی کره زمین از گازهای آلاینده قرار داده شده است.

آنچه در این پایان نامه خواهید دید:

فصل اول، آشنایی با فن آوری سیستم ژنراتور حرارتی- الکتریسیته در بازیابی حرارت اگزوز خودرو

1-1- مقدمه

1-2- آشنایی با تبدیل انرژی در موتورهای احتراق داخلی

1-2-1- اصول کار موتورهای پیستونی

1-2-2- ترمودینامیک موتور (آزاد شدن گرما در حجم ثابت)

1-3- تاریخچه ی پیدایش تکنولوژی سیستم ترموالکتریک برای بازیابی حرارت اگزوز خودرو

1-4- ترموالکتریک و کاربرد آن

1-4-1- لزوم برداشت انرژی ترموالکتریک

1-4-2- سابقه فناوری

1-4-3- اثرات اقتصادی و صنعتی

1-4-4- تاثیر فناوری نانو بر ترموالکتریک

1-4-5- سطح آمادگی فناوری ترمو الکتریک

1-4-6- اثر اجتماعی بر شهروندان اروپایی

1-4-8 - چالش ها1-4-7- اثرات EHS

1-4-9 - جایگاه رقابتی EU

1-5- مواد ترموالکتریک نقش نانو تکنولوژی  بر این مواد

1-6- کاربرد الکتریسیته بدست آمده از حرارت اگزوز اتومبیل

1-7- پیشرفت های جدید در زمینه سیستم ترموالکتریک در تبدیل حرارت اگزوز به الکتریسیته

1-7-1- شارژ باتری خودروها با تبدیل گرما به برق

1-7-2- تولید مدل جدید شورولت با بکار گیری فناوری ترموالکتریک

1-7-3 - استفاده از الکترون ها در سیستم ترموالکتریک ها جهت عملیات تولید برق

فصل دوم، طراحی و پیاده­سازی سیستم مبدل ترموالکتریک برای تبدیل حرارت اگزوز خودرو به برق

2-1- مقدمه

2-2- سیستم مبدل ترموالکتریک قسمت اگزوز خودرو برای تبدیل حرارت به الکتریسیته

2-2-1- اصول فرآیند عملیات در مبدل ترموالکتریک خودرو

2-2-2- راندمان مبدل ترموالکتریک خودرو

2-2-3- مزایای استفاده از مبدل ترموالکتریک خودرو

2-2-4- معایب و مشکلات استفاده از مبدل ترموالکتریک خودرو

2-3- طراحی و آزمایش یک سیستم تولید برق از گرمای اگزوز ماشین و سیستم بازیابی با استفاده از ژنراتورهای ترموالکتریک و لوله های حرارت  

2-3-1- فرضیه و هدف آزمایش

2-3-2- ژنراتور ترموالکتریک استفاده شده در آزمایش

2-3-3- لوله حرارتی استفاده شده در آزمایش

2-3-3-1- ساختار کلی و عملکرد یک لوله حرارتی

2-3-3-2- مزایای لوله حرارتی

2-3-3-3- گستره کاری لوله‌های حرارتی

2-3-3-4- ساختار کلی و نحوه عملکرد لوله حرارتی

2-3-3-5- علت استفاده از نوع لوله های حرارتی مورد نظر در آزمایش

2-3-4- سیستم تولید مورد آزمایش

2-3-5- شبیه سازی سیستم مورد آزمایش

2-3-6- نتایج بدست آمده از آزمایش و شبیه سازی

فصل سوم، نتیجه گیری و پیشنهادات

2-1- نتیجه گیری

2-2- پیشنهادات

منابع و ماخذ

قیمت: 12500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نظرات()   
   

در این پروژه به مدل سازی سیستم داخلی موتور ستاره ای هواپیما به وسیله نرم افزار سالیدورکز پرداخته شده است. قطعات و اجزای موجود در این پروژه حاوی محور اصلی ، سیستم لنگ ، پیستون ها ، شاتون ها ، شفت ها ، رینگ ها ، بوش ها ، پین های اتصال و ... بوده و تمامی آنها به صورت نقشه اجرایی تدوین شده است.

این پروژه شامل موارد زیر میباشد:

1. Part تمامی قطعات

2.  Assembly مونتاژ مجموعه

3. Drawing تمامی قطعات

4. Animation شماتیک مجموعه

4. PDF نقشه اجرایی

قیمت : 15500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.نظرات()   
   

چکیده :
پروژه ی ما تحت عنوان ربات هوشمند که در سه فصل تهیه شده است ، فصل اول مستندات این پروژه به بررسی تعاریف خاصی که در زمینه رباتیک وجود دارد و همچنین موضوعات مرتبط با آن مانند تاریخچه رباتیک ، انواع رباتها ، دسته بندی رباتها  پرداخته ایم.
در فصل دوم کاربرد رباتها و همچنین اجزاء رباتها را مورد بررسی قرار داده ایم.
در فصل سوم ، ساختن ربات مسیر یاب ، شرح عملکرد ربات ، توضیحات مدار و برنامه ربات و همچنین تصاویری از قطعات این ربات و تصویر ربات مسیر یاب به طور کامل قرار داده شده است .
آنچه در این پایان نامه خواهید دید:         

مقدمه

فصل اول (رباتها ، تاریخچه و انواع آنها) 
1-1- ربات 
1-1-1- تعاریف ربات                                                                                       
1-1-2- علم رباتیک                                                            
1-1-3- مزایای رباتها                                                                      
1-1-4- معایب رباتها                                                                      
1-2- تاریخچه رباتها 8
1-3- دسته بندی رباتها 12
1-3-1- دسته بندی اتحادیه رباتهای ژاپن                       
1-3-2- دسته بندی موسسه رباتیک آمریکا                            
1-3-3- دسته بندی اتحادیه فرانسوی رباتهای صنعتی                                    
1-4- انواع رباتها 14
1-4-1- رباتهای متحرک                                                                 
1-4-2- ربات همکار                                                      
1-4-3- نانوبات                                                                    
1-5- طبقه بندی رباتها 18
1-5-1- طبقه بندی رباتها از نظر کاربرد                                             
1-5-1-1- رباتهای صنعتی                  
1-5-1-2- رباتهای شخصی و علمی                                         
1-5-1-3- رباتهای نظامی                         
1-5-2- طبقه بندی رباتها از نظر استراتژی کنترل               
19  1-5-2-1- نسل اول                                                      
1-5-2-2- نسل دوم                                                       
1-5-2-3- نسل سوم                                                          
1-5-2-4- نسل چهارم                                                     
1-5-3- طبقه بندی رباتها از نظر محرک مفصلها    
1-5-3-1- سیستمهای الکتریکی                                          
1-5-3-2- موتورهای DC                                                 
1-5-3-3- موتورهای AC                                                    
فصل دوم (کاربرد رباتها و اجزاء آنها) 25         
2-1- کاربرد رباتها 26
2-1-1- ربات آدم نمای اعلام خطر                                                     
2-1-2- رباتها برای تقلید رفتار حیوانات              
2-1-3- ربات تعقیب خط                                                                
2-1-4- ربات حس کننده تماس                          
2-1-5- ربات آبی، برای یافتن جعبه سیاه هواپیما                             
2-1-6- ربات پذیرش                                                                  
2-2- اجزاء اصلی یک ربات         
2-2-1- بازوی مکانیکی ماهر                                        
2-2-2- سنسورها                                     
2-2-2-1- سنسورهای بدون تماس                            
2-2-2-2- سنسورهای القائی                                                
2-2-3- کنترلر                                                             
2-2-4- واحد تبدیل توان    
2-2-4-1- موتور
2-2-4-2- دسته بندی کلی موتورها       
2-2-5- محرک مفاصل 
فصل سوم (ربات مسیریاب) 45
3-1- ربات مسیریاب 46
3-1-1- ربات مسیر یاب 7 سنسور  
3-1-2- شرح عملکرد ربات مسیر یاب
3-1-3- ساختن ربات مسیر یاب 
3-1-4- مدار ربات مسیر یاب
3-1-5- برنامه ربات مسیر یاب             

منابع و ماخذ

قیمت : 12500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نظرات()   
   

سینک ظرفشویی روکار دو لگنه در نرم افزار کتیا محیط sheet metal (ورق کاری) مدل سازی شده است.

این پروژه حاوی موارد زیر میباشد:

1. Part 

2. Drawing 

3. Render

4. PDF نقشه اجرایی

قیمت 6500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نظرات()   
   

فهرست آزمایشها:

   1- وسائل اندازه گیری دبی                                        

   2- اندازه گیری نیروی فشار هیدرواستاتیک                

   3- رینولدز                                                                   

   4- افت اصطکاک در لوله                                              

   5- پمپ                                                                      

   6- جت آب                                                                   

   7- سرریز                                                                   

   8- جریان یکنواخت در کانال باز                                  

   9- افت در سیستم لوله کشی                                         

   10- تحقیق در رابطه برنولی                                        

   11- تونل باد      

قیمت : 4500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.      


نظرات()   
   

آنچه در این پروژه خواهید دید: 

مقدمه

1-1 كلیات

1-2 شرح تأسیسات اولیه

1-3 شرح توسعه تأسیسات بمنظور نمك زدائی

1-4 شرح توسه های تدریجی در حین عملیات

1-5 شرح وضعیت فعلی واحد

1-6 توجیه بازرسی فنی

2- شرح نیازها 

3- بررسی وضعیت كلی واحد سلمان از جهات مختلف

3-1 وضعیت واحد در حالت مطلوب عملیاتی

3-2 تأثیر عوامل مختلف در وضعیت مطلوب عملیاتی 

3-3 تغییرات اعمال شده در واحد در حین عملیات 

3-4 نیازهای جدید 

4- روش بازرسی فنی و امور تكمیلی مربوط به آن

4-1 بازرسی فنی 

4-2 بررسی های مهندسی و اندازه گیری در محل

4-3 طراحی در محل

5- ملاحظات فنی، اقتصادی و اولویت ها 

5-1 امور اقتصادی و سرمایه گذاری 

5-2 زمان بندی

5-3 امور فنی 

5-4 اولویت ها 

5-5 تعمیرات برنامه ریزی شده 

6- گزارش بازرسی فنی تأسیسات سبویل و سازه 

6-1 شرح تأسیاست سیویل و سازه

6-2 وضعیت حصار و دروازه ورودی 

6-3 خاكریزهای حفاظتی

6-4 سیستم محوطه سازی 

6-5 راههای ارتباطی داخلی

6-6- سیستم ­زهكشی و دفع­ آب­ سطحی حوضچه جداسازی آب ­آغشته به نفت

6-7 ساختمانها 

6-8 فونداسیون ها

6-9 سازه ها 

6-10 اسكله 

6-11 محوطه مخازن

قیمت : 4500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نظرات()   
   

آنچه در این پروژه خواهید دید:
-1- مقدمه
1-2- معرفی نمایندگی
1-3- بخش های نمایندگی     
بخش فروش محصولات  
بخش خدمات پس از فروش مشتریان فروش محصولات   
گارانتی                      
كارت طلایی
امداد جاده ای 
خدمات فنی تعمیرگاهی 
تأمین قطعات یدكی  
2-1- آموزش  
2-2 - پذیرش خودرو
2-3- تعمیر و رفع عیب خودرو   
2-4- ترخیص خودروی تعمیر شده  
3-1- نتیجه گیری
قیمت : 4500 تومان 
برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نظرات()   
   

چکیده:

سیستم تعلیق قسمتی از خودرو است که باعث می‌شود نوسانات حاصل از حرکت خودرو برروی سطوح ناهموار به جِرم معلق که شامل اتاق، شاسی، متعلقات و سرنشینان وارد نشود. سیستم تعلیق از جِرم فنربندی‌شده، فنر، کمک‌فنر و جِرم فنربندی‌نشده تشکیل شده‌است.

سیستم تعلیق خودرو دو وظیفه مهم را برعهده دارد که یکی جذب نوسانات و ارتعاشات وارد به چرخ‌ها بر اثر ناهمواری‌های جاده و دیگری تماس مؤثر لاستیک چرخ‌ها با سطح جاده‌ است. در سیستم تعلیق خودرو همیشه دو مقوله مورد بحث بوده: یکی کیفیت سواری دادن و دیگری قابلیت هدایت و کنترل، که این دو مرتباً در تضاد با یکدیگرند. به عبارت دیگر، بهبود یکی باعث بروز اشکال در دیگری می‌شود.

در این پایان نامه به بررسی انواع سیستم های تعلیق و انواع ترمزهای ABS و EBD برای کنترل نوسنات و تماس دادن چرخ به سطح جاده در خودروی در حالت حرکت می پردازیم.

آنچه در این پایان نامه خواهید دید:

فصل اول،سیستم تعلیق چند اتصالی

1-1- مقدمه 

1-2- تعریف سیستم تعلیق 

1-3- سیستم تعلیق چند اتصالی 

1-4- ساختار و عملكرد سیستم تعلیق چند اتصالی 

1-5- بررسی سیستم تعلیق هیوندای جنسیس كوپه  

1-6- كاربرد سیستم مولتی لینك 

1-7- مزایا و معایب سیستم تعلیق مولتی لینک 

فصل دوم، سیستم تعلیق فعال

2-2- دسته بندی سیستمهای تعلیق از نظر ساختار و نوع عملكرد2-1- مقدمه

2-3- تعریف سیستم تعلیق فعال 

2-4- نحوه عملكرد سیستم تعلیق فعال

2-5- انواع سیستم تعلیق 

2-6- سیستم تعلیق هیدرولیکی 

2-7- سیستم تعلیق بادی 

2-8- سیستم تعلیق الكترومغناطیسی 

2-9- مزایا و معایب سیستم تعلیق فعال 

فصل سوم، سیستم ترمز ضدقفل

3-1- مقدمه 

3-3- پیاده سازی3-2- ایده سیستم ABS 

3-4- اجزای سیستم ترمز ABS 

3-5- انواع ABS از نظر عملكرد 

3-6- عملكرد سیستم ABS 

3-7- حسگر شتاب 

3-8- فعال کننده ABS 

3-9- انواع سیستم های ترمز ABS 

3-10- مزایا و معایب سیستم ABS 

فصل چهارم، سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز

4-1- مقدمه 

4-2- تعریفEBD 

4-3- حالتهای عملكرد EBD 

4-4- طرز عمل EBD 

منابع و ماخذ

قیمت: 12500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نظرات()   
   

چکیده:

گزینش صحیح نوع سیستم گرمایش برای یک ساختمان، تصمیم بسیار حساسی است که توسط مهندسین طراح اخذ می گردد. البته در این انتخاب علاوه بر دانش مهندس طراح، نظر ساکنین با کارفرما همچنین امکانات ساختمان نیز دخیل است. روش گرمایش از کف به عنوان راحت ترین، سالمترین و طبیعی ترین روش برای گرمایش شناخته شده است. همانطور که افراد در یک روز سرد زمستانی توسط تشعشع خورشید احساس گرما می نمایند در این روش نیز گرما را بوسیله انتقال حرارت تشعشعی (تابشی) از کف دریافت می کنند و یقیناً احساس آسایش بیشتری خواهند نمود. لذا در این پایان نامه با توجه به اهمیت صرفه جویی در مصرف انرژی ­های فسیلی و لوزم استفاده از انرژی های تجدیدناپذیر به طراحی سیستم گرمایش از کف ساختمان با استفاده از انرژی خورشیدی پرداخته می شود. در اینجا ما طراحی چند ساختمان برای پیاده سازی سیستم گرمایش از کف با استفاده از انرژی حاصل  از نور خورشید را با استفاده از نقشه های ساختمانی و نقشه های سیستم گرمایشی، شرح داده ایم.

آنچه در این پایان نامه خواهید دید:

فصل اول،آشنایی با مفاهیم اولیه گرمایشی کفی

1-1- مقدمه 

2-1- تاریخچه سیستم گرمایش كفی 

1-3- سطح آماده سازی شده جهت گرمایش از کف 

1-4- مقایسه گرمایش از کف با دیگر روش های گرمایشی 

1-5- سیستم های گرمایش از کف

1-6- فواید استفاده از سیستم گرمایش کفی 

1-7- معایب استفاده از روش گرمایش از کف 

فصل دوم، طراحی سیستم گرمایش از کف با استفاده از انرژی خورشیدی

2-1- مقدمه 

2-2- میزان تابش انرژی خورشیدی 

2-3- طراحی ساختمان مورد نظر برای گرمایش از کف با نور خورشید 

2-3-1- مشخصات عمومی ساختمان ها 

2-3-2- محاسبه طرح دمای داخل و خارج 

2-3-4- محاسبه طرح دمای داخل کمد دیواری 

2-3-5- ساختمان 1 طبقه با پارکینگ و متراژ 100 متر 

2-3-6- ساختمان 1 طبقه با پارکینگ و متراژ 150 متر 

2-3-7- ساختمان 1 طبقه با پارکینگ و متراژ 200 متر 

2-4- اجرای سیستم گرمایش از کف بوسیله نور خورشید 

2-5- کنترل

2-6- سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت مکانیک 

2-7- سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت برقی 

2-8- انرژی  خورشیدی موردنیاز گرمایش و تعداد کلکتورها 

منابع

قیمت: 12500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نظرات()   
   

در این پروژه یه بررسی و تحلیل خرپای سه بعدی با تحمل وزن 10 کیلوگرم پرداخته میشود. نتایج حاصل از این پروژه به صورت فایل انسیس ، خروجی های عددی ، خروجی های گرافیکی و فیلم  تهیه شده است. 

مشخصات خرپای طراحی شده در انسیس:

وزن قابل تحمل:  10 کیلو گرم، در هر پایه مقدار وزن برابر 33.34 کیلوگرم در جهت منفی y

نوع المان: Link - 3D Finit

اندازه مساحت: 3,14e-6

E=10GPa

V=0.3

فاصله ی سه قسمت خرپا از همدیگر : 5 سانتیمتر

قیمت : 12500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نظرات()   
   

چکیده

جرثقیل وسیله‌است که بار رادر راستای قائم با ترکیب شش جهت حرکتی کنترل پایا جا به جا میکند.

جرثقیل‌های سقفی خواسته‌های شما را با بالاترین کیفیت تامین می‌کند و همچنین با ساخت سازه مطابق استاندارد و با وزن مرده کم هزینه‌های اضافی شما را کاهش می‌دهد و این امر باعث می‌شود فشار وارد بر ریل‌های سالن کمتر شود و هزینه کمتری جهت طراحی ساختمان سوله در نظر گرفته شود و از لحاظ ابعاد هندسی و پارامترهای مهندسی بهترین طراحی را شامل می‌شود، در نتیجه با حرکت‌های ویژه‌ای که این نوع جرثقیل خواهد داشت، تمامی نقطه نظرات شما را برآورده می‌کند.

در این پایان نامه اول با جرثقیل ستونی بازویی آشنا می شویم، در فصل های بعد به بررسی و تحلیل اجزای اصلی و اتصالات این جرثقیل ها به صورت عددی و همچنین بررسی اجزای اصلی به کمک نرم افزار ANSYS پرداخته ایم  و نتایج حاصل از نرم افزار انسیس را با نتایج عددی مقایسه کردیم.

آنچه در این پایان نامه خواهید دید:

فصل اول، معرفی انواع جرثقیل و روشهای طراحی و نصب

1-1- مقدمه

2-1- انواع جرثقیل

1-2-1- جرثقیل متحرک

2-2-1- جرثقیل تلسکوپی

3-2-1- جرثقیل کامیونی

4-2-1- جرثقیل مخصوص زمین های ناهموار

5-2-1- لودر جرثقیل

6-2-1- جرثقیل معلق

7-2-1- جرثقیل دروازه ای

8-2-1- جرثقیل بازویی

3-1- بررسی موارد ایمنی و طراحی ساخت

1-3-1- بازرسی فنی حین ساخت

2-3-1- بازرسی حین نصب و راه اندازی

3-3-1- بازرسی فنی ادواری

فصل دوم، بررسی و تحلیل اجزای اصلی و اتصالات به صورت عددی

1-2-  مقدمه ساخت سازه

2-2-  طراحی تیر(بازو)

1-2-2- بدست آوردن مشخصات تیر

2-2-2- محاسبه خیز وشیب

3-2-2- بدست آوردن تنش های نرمال تیر

4-2-2- طراحی بر اساس تئوری وونمیزز

3-2- طراحی ستون

1-3-2- کمانش

4-2- طراحی پیچ

5-2- طراحی جوش

فصل سوم،:بررسی اجزای اصلی به کمک نرم افزار ANSYS  و مقلیسه آن با نتایج عددی

1-3- مقدمه

2-3- طراحی تیر (بازو)

1-2-3- تغییر شکل تیر

2-2-3- شیب تیر

 3-2-3- بررسی فرکانس در بازو

4-2-3- بررسی تنش وونمیزز وارده بر بازو

6-2-3- بررسی تیر به عنوان المان5-2-3- مشاهده عکس العملتکیه گاه ها

1-6-2-3- خیز تیر

2-6-2-3- شیب تیر

3-6-2-3- تنش در المان

3-3- طراحی ستون

1-3-3- بار بحرانی ستون

2-3-3- تغییرات ستون و خمش در جهتY

3-3-3- تغییرات در جهت X 

4-3-3- زاویه خمش 

5-3-3- نمودار کمانش بر حسب بار وارده

نتیجه گیری

منابع

قیمت : 12500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نظرات()   
   

چکیده:

در ساختمانهای تجاری و موسسات مختلف که در آنها از سیستم چیلرهای جذبی استفاده می شود، طرح سرمایش، گرمایش و تامین نیرو برای ساختمانها بر حصول مفاهیم از قبیل:

- توسعه چیلرهای شعله مستقیم، (تاسیسات حرارتی پیشرفته که نسبت به سیستمهای شعله مستقیم جدید با تکنولوژی جذبی دو اثره برتری دارند.)

- توسعه تکنولوژی لیتیوم بروماید/آب (مانند نسل طراحی جدید این سیستم، سیستمهای یک اثره جذبی « بازیافت حرارت» )

- میکرو توربین ها و سیستم های جذبی هم سوز و چیلرهای هوا خنک لیتیوم بروماید / آب 

- ارزیابی (منافع بالقوه حاصل از موتورهای درون سوز، توربینهای گازی، میکروتوربین ها و سلولهای سوختنی.)

- شناسایی (مراکز فعلی تولید نیرو که میتوانند از یکپارچه سازی توسط چیلرهای جذبی « مانند استفاده از سرمایش برای ورودی توربین های گازی » منتفع گردند .)

استوار است.

این روش یکی از فناوریهای کلیدی در زمینه سرمایش ، گرمایش و تامین نیرو برای ساختمانها می باشد چرا که این سیستم امکانات قابل توجهی را برای تبدیل گرمای هدر رفته به سرمایش در اختیار می گذارد .

سرمایش و گرمایش که از این طریق بدست می آید را می توان به منظور نگهداری و ارتقای کارایی توربینهای گازی و ژنراتورهای الکتریکی مورد استفاده قرار داد.

در این پایان نامه یک سیستم چیلر جذبی خورشیدی را برای یک ساختمان تجزیه و تحلیل می کنیم و همچنین میزان مصرف انرژی چیلر جذبی خورشیدی در مقایسه با چیلر جذبی رایج مورد بررسی قرار گرفته است.

آنچه در این پایان نامه خواهید دید:

فصل اول، آشنایی موضوعی با چیلرها و انواع آنها و شرح کاربرد آنها

1-1- مقدمه

1-2- تاریخچه چیلرهای جذبی 

1-3- انواع چیلرها 

1-4- مقایسه چیلرهای جذبی و تراکمی

1-5- خواص محلول لیتیوم بروماید و آب  

1-6- کریستال زدایی در چیلر های جذبی 

1-7- دلایل ایجاد کریستالیزاسیون 

1-8- شرکت های تولید کننده چیلر 

فصل دوم، تحلیل سیستم چیلر جذبی خورشیدی در یک ساختمان

2-1- مقدمه 

2-2- انتخاب نوع سیستم خورشیدی 

2-3- تعریف مسئله و انتخاب چیلر ساختمان مورد نظر

2-4- محاسبه بار سرمایشی 

2-5- طراحی دستگاه سرماساز 

2-6- تلفیق سیستم سرمایش با سیستم خورشید 

2-7- نمودار کارکرد چیلر جذبی خورشیدی 

2-8- نتایج محاسبات 

فصل سوم، نتیجه گیری

نتیجه گیری

منابع

قیمت : 12500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.نظرات()   
   

چکیده

بشر از قرنها پیش به قدرت بخار پی برده بود ولی استفاده صنعتی از دیگهای بخار از سال 1712 میلادی توسط (ساوری و نیوکامن) با ساخت اولین دیگ بخار با پوشش سربی یا چوبی و با فشار کمی بالاتر از فشار اتمسفر آغاز گردید.  در سال 1725 میلادی (هیستک بویلر) با صفحات فولاد پرچ شده و با فشار نسبی مورد استفاده قرار گرفت. با گذشت زمان مشخص گردید که تنها شکل عملی استفاده از دیگ بخاری مدور ساختن آنهاست که در سال 1795 با بوجود آمدن صفحات نوردی دیگ بخار بصورت مدور ساخته شد.

در این پایان نامه در فصل اول با بویلر و مفاهیم اولیه مربوط به بویلرها آشنا شدیم، سپس در فصل دوم انواع بویلر ها براساس پارامترهای مختلف تقسیم بندی و توضیح دادیم. همچنین طرز کاربرد و چگونگی طراحی همراه با نقشه های فنی بویلرها برای علاقمندان ارائه کردیم.

آنچه در این پایان نامه خواهید دید:

فصل اول، آشنایی با بویلر و مفاهیم اولیه درباره بویلرها

1-1- مقدمه

1-2- تاریخچه درباره ی بویلرها

1-3- جنس (متریال) بویلرها

1-4- سوخت بویلرها

فصل دوم، انواع بویلرها و نحوه انتخاب و طراحی بویلرها

2-1- انواع بویلر

2-2- وظایف و طرز کار بویلرهای مورد استفاده در صنعت

2-3- اجزای بویلرها

2-4- کاربرد بویلر

2-5- موارد لازم برای انتخاب و خرید بویلر

2-6- زمینه فعالیتهای بخش طراحی و مهندسی بویلر در شرکت صنایع آذرآب

2-7- نقشه فنی بویلرها

نتیجه گیری 

منابع و ماخذ

قیمت: 12500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.نظرات()   
   

این پروژه در محیط نرم افزار تجزیه تحلیل ABAQUS کار شده که  شامل فایل پروژه، فیلم و نمودارهای گرافیکی حاصل از تجزیه تحلیل مکانیزم انگ می باشد.

این پروژه شامل موارد زیر میباشد:

1. فایل پروژه آباکوس

2. عکس های گرافیکی از نتایج تجزیه تحلیل

3. فیلم مکانیزم لنگ

قیمت 12500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نظرات()   
   

چکیده :

همانطور که می دانیم مخازن تحت فشار در شاخه نفت و پتروشیمی و همچنین اغلب صنایع اصلی نظیر نیروگاه ها و... از کاربرد ویژه ای برخوردار است.از این رو توجه به طراحی وساخت آنها بسیار پر اهمیت است.

در این پروژه به بررسی رفتار یک مخزن تحت فشار استوانه از جنس فولاد با روش  المان محدود توسط نرم افزار ANSYS می پردازیم.

بررسی نتایج بحرانی بودن ناحیه مجاورت فیلت که دیواره ستون عمودی مخزن به سر آن متصل می شود را نشان می دهد.

 آنچه در این پایان نامه خواهید دید:

فصل اول : مفاهیم اولیه و آشنایی با مخازن تحت فشار

1-1-مقدمه

1-2- مخازن تحت فشار

1-3- روش های ساخت مخازن تحت فشار

1-4-مواد مورد استفاده در مخازن تحت فشار

1-5- انواع مخازن تحت فشار

1 -6- کاربرد مخازن تحت فشار

1 -7- کدها و استاندارد های طراحی مخازن تحت فشار

1 -8- کدها و استاندارد های طراحی مخازن تحت فشار

فصل دوم : روش اجزاء محدود

2-1-مقدمه

2-2- بررسی تنش در مخازن تحت فشار

2-4- معرفی نرم افزار انسیس

2-3- آشنایی با روش اجزاء محدود

فصل سوم : تعریف مساله و حل

-1-3 مراحل تحلیل یک مخزن با انسیس

3-1-1-انتخاب واحدها

3-1-2-انتخاب المان

3-1-3-تعریف خواص ماده

3 – 1 – 4 – مدل سازی

3-1-5-مش بندی

3-1-6-تعییین قیود

3-1-7-بارگذاری

3-2-حل مساله

فصل چهارم : نتایج و بحث 

فصل پنجم  : نتیجه گیری و پیشنهاد

منابع

قیمت : 12500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نظرات()   
   

در این  پروژه تنش های حاصل از فشار داخلی مخزن تحت فشار به وسیله نرم افزار انسیس به صورت دو بعدی و سه بعدی بررسی شده که در فایل انسیس حاصل ، تحلیل به صورت خروجی های گرافیکی نشان داده شده است. 

قیمت: 12500 تومان 

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نظرات()   
   

پوسته موتور خودرو در نرم افزار سالیدورکز (solid works) مدل سازی شده است. در این پروژه تمامی قطعات خارجی موتور(پوسته موتور) وجود دارد. قطعات داخلی موتور (از قبیل میل لنگ ، پیستون ، شاتون و...) در پروژه موجود نمی باشد.

این پروژه شامل موارد زیر میباشد:

 1. Part تمامی قطعات پوسته

2. Assembly مونتاژ مجموعه

3. PDF نقشه اجرایی مجموعه

4. render رندر مجموعه

مدل سازی ، مونتاژ و رندرینگ: ناصر فرشاد

قیمت : 15500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نظرات()   
   

چکیده

ما در این پایان نامه با تکنولوژی سیستم گرمایشی کفی و نحوه نصب و اجرای این سیستم در تاسیسات ساختمان ها آشنا می شویم. همچین فواید و معایب این تکنولوژی برای ایجاد سیستم گرمایی در ساختمان ها را نیز شرح می دهیم.

آنچه در این پایان نامه خواهید دید:

فصل اول: آشنایی با مفاهیم اولیه گرمایشی کفی

1-1- مقدمه 

1-2- تاریخچه سیستم گرمایش كفی 

1-3- سطح آماده سازی شده جهت گرمایش از کف

1-4- مقایسه گرمایش از کف با دیگر روش های گرمایشی

1-5- سیستم های گرمایش از کف 

1-6- فواید استفاده از سیستم گرمایش کفی 

1-7- معایب استفاده از روش گرمایش از کف 

فصل دوم: تکنولوژی سیستم گرمایشی کفی و پارامترهای موثر در سیستم گرمایشی کفی

2-1- تکنولوژی سیستم گرمایشی و روش های کنترل دما در آن 

2-2- انواع منبع تامین کننده حرارتی ممکن جهت سیستم گرمایشی از کف 

2-3- مدل شبیه سازی انرژی ساختمان

فصل سوم: طریقه نصب و اجرای سیستم گرمایش کفی در ساختمان ها

3-1- لوله های مورد استفاده برای سیستم های گرمایشی کفی

3-1-2- لوله های سوپایپ تولید شده در ایران 3-1-1- انواع لوله ها و خواص آنها 

3-2- مزایای لوله سوپر پایپ 

3-2-1- موارد استفاده از لوله های سوپر پایپ 

3-3- کاربرد سیستم گرمایشی کفی با لوله های سوپرپایپ 

3-4- انواع کف های برای سیستم گرمایشی کفی

3-5- موارد کاربرد سیستم گرمایش کفی 

3-6- مراحل طراحی و نصب سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ 

3-6-1- مراحل نصب سیستم گرمایش کفی

3-6-2- مراحل اجرای سیستم گرمایش کفی

3-7- رعایت نکات ایمنی در اجرای سیستم گرمایشی کفی

نتیجه گیری

منابع و ماخذ 

قیمت 12500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.نظرات()   
   

پروژه ای اجرایی ازنوعی سوله که برای نگهداری احشام در مواقع اضطرای (بلایای طبیعی از قبیل سیل،زلزله،آتش سوزی و ...) استفاده میشود. این پروژه در نرم افزار سالید ورکز (solid works) مدل سازی شده است. طراحی این سازه به شکلی است که در کوتاه ترین زمان مونتاژ و قابل  استفاده میباشد. 

این پروژه شامل موارد زیر میباشد:

 1. Part تمامی قطعات

2. Assembly مونتاژ مجموعه

3. Drawing & PDF نقشه اجرایی مجموعه

4. render رندر مجموعه

مدل سازی ، مونتاژ و رندرینگ: هادی آغشلویی - ناصر فرشاد

قیمت 12500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نظرات()   
   

قالب برش شامل مدل تمامی قطعات و اجزای آن در محیط نرم افزار سالید ورکز (solid works) همراه با فایل مونتاژ (Assembly) آن می باشد.

این پروژه حاوی موارد زیر میباشد :

1. Part تمامی قطعات

2. assembly مجموعه

3. PDF نقشه اجرایی

قیمت 10500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نظرات()   
   

مدل سازی کاور دوربین عکاسی در محیط نرم افزار solidworks طراحی شده است.  مدل و نیمه نر و ماده  آن که همگی  قابل ویرایش بوده جهت طراحی و ساخت قالب تزریق مدل سازی شده است.

قیمت 9500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نظرات()   
   

چکیده :

سیلندر، (Cylinder)، در موتورها و پمپ‌های رفت و برگشتی، فضایی استوانه‌ای است که پیستون در آن حرکت می‌کند. هر موتور، پمپ و یا کمپرسور رفت و برگشتی، برای کارکرد نیاز به دست‌کم یک سیلندر دارد. معمولاً چند سیلندر در کنار یکدیگر و در بلوک سیلندر قرار می‌گیرند که با ریخته‌گری آلیاژهای آلومینیوم یا چدن ساخته شده و سپس ماشینکاری می‌شود. فضای بین پیستون و سیلندر، با استفاده از رینگ‌های پیستون که در شیارهایی بر روی سطح خارجی پیستون قرار می‌گیرند، آب‌بندی می‌شود تا از نشت هوا به بیرون از سیلندر و نشت روغن به داخل آن جلوگیری شود. در این پایان نامه درباره انواع سیلندر ها و محاسبات طراحی سیلندرها توضیح داده شده ...

این پایان نامه از فصل های زیر تشکیل شده است:

فصل اول:  تعریف سیلندر و انواع سیلندرهای صنعتی

1-1- انواع سیلندرهای صنعتی:

1-1-1- سیلندرهای مکانیک ( خودرو ):

1-1-2- سیلندرهای هیدرولیکی و پنوماتیکی:

1-1-2- سیلندرهای هیدرولیکی و پنوماتیکی:

فصل 2: سیلندرهای مکانیکی ( خودرو )

2- تعریف سیلندرهای مکانیکی

2-1- بلوک سیلندر و اجزا و قسمت های مختلف داخل آن:

2-1-1- وظایف دسته موتور عبارتند از:

2-2- جنس بلوک سیلندر

2-3- انواع بلوک سیلندر بر حسب قرار گرفتن و آرایش سیلندرها:

2-4- علل چند سیلندر ساختن موتورها و ترتیب احتراق:

2-4-1- ترتیب احتراق:

2-5- عیوب بلوک سیلندر:

2-6- جلوگیری از ترک خوردن بلوک سیلندر:

2-7- تاب داشتن بلوک سیلندر:

2-8- تابدیدگی جایاتاقانی یا کپه های بلوک سیلندر

2-9- بوشهای سیلندر:

2-11- سایش سیلندر:2-10- علت پیدایش عیوب در سیلندر:

2-12- وظایف سیلندر:

2-13- نیروهای موثر در سیلندر:

2-14- مشخصات سیلندر:

2-15- احتمال به وجود آمدن معایب در سیلندر:

2-16- محاسبه تغییرات در حجم موتور:

فصل 3: سیلندرهای هیدرولیکی

3- تعریف و نحوه کار سیلندرهای هیدرولیکی:

3-1- نحوه انتخاب سیلندرهای هیدرولیکی و مشکلات ایجاد شده در آنها:

3-2- نیروی سیلندر:

3-2- نیروی سیلندر:

3-3- سرعت سیلندر:

3-4- توان سیلندر:

3-5- جریان اختلافی ( Differntial Floww ) :

3-6- انواع سیلندر

3-7- نمادهای گرافیکی

3-8- مشخصات سیلندر:

3-8-1- اندازه:

3-8-2- روش های نصب:

فصل 4: سیلندرهای پنوماتیکی3-8-3- مشخصات دیگر

4- پنوماتیک و سیلندر های پنوماتیکی:

4-1- طرز کار سیلندرهای پنوماتیکی

قیمت 12500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.نظرات()   
   

تحلیل تنش و رفتار شاتون در برابر خستگی به روش المان محدود در  نرم افزار انسیس انجام شده است.

قیمت 12500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نظرات()   
   
سه شنبه 3 آذر 1394  05:53 ب.ظ

شیر تاسیساتی در نرم افزاری کتیا مدل سازی شده  و assembly آن به همراه تمامی قطعات قرار داده شده است.

این پروژه حاوی موارد زیر میباشد:

1. Part تمامی قطعات

2. assembly مجموعه

قیمت 8500 تومان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نظرات()   
   
 • تعداد کل صفحات :4  
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
آخرین پست ها

پایان نامه مکانیک - شبیه سازی و تحلیل پارامترهای موثر در فرآیند احتراق در موتور دیزل..........شنبه 23 مرداد 1395

پایان نامه مکانیک - بررسی نحوه طراحی سیستم هیدرولیك در پرس های هیدرولیکی..........چهارشنبه 9 تیر 1395

پروژه انسیس - آنالیز قطعه جامد سه بعدی تحت بار یکنواخت فشاری در نرم افزار Ansys..........چهارشنبه 9 تیر 1395

نقشه - قالب مرکب(خم ، برش ، کشش) در نرم افزارکتیا (Catia)..........یکشنبه 5 اردیبهشت 1395

پروژه کارآفرینی - شرکت لاستیک سازی..........دوشنبه 30 فروردین 1395

نقشه - جیگ فرز (مخصوص شیارزنی) در نرم افزارکتیا (Catia)..........یکشنبه 15 فروردین 1395

پایان نامه مکانیک - سیستم تبدیل حرارت اگزوز خودرو به برق..........سه شنبه 6 بهمن 1394

نقشه - سیستم داخلی موتور هواپیما در نرم افزار سالیدورکز (solidworks)..........پنجشنبه 24 دی 1394

پایان نامه - بررسی کارکرد انواع ربات های هوشمند..........پنجشنبه 24 دی 1394

نقشه - سینک ظرفشویی در نرم افزارکتیا Catia..........دوشنبه 21 دی 1394

تحقیق - گزارش کار آزمایشگاه مکانیک سیالات..........دوشنبه 21 دی 1394

کارآموزی - بازرسی فنی خطوط لوله و بازرسی مرتبط با تأسیسات شركت نفت..........دوشنبه 21 دی 1394

کارآموزی - گزارش كارآموزی مكانیك خودرو (نمایندگی ایران خودرو)..........سه شنبه 15 دی 1394

پایان نامه - نحوه کنترل نوسانات خودرو و تماس مؤثر لاستیک با جاده با‌ سیستم تعلیق و ترمز مناسب..........چهارشنبه 9 دی 1394

پایان نامه - طراحی سیستم گرمایش از کف با استفاده از انرژی خورشیدی..........دوشنبه 7 دی 1394

همه پستها